Gorgonzola, 4x1,5 kg Forstør

Gorgonzola, 4x1,5 kg

Afregnes i Kg

Ny vare

Yderligere information

Italiensk Gorgonzola i 1/8 dele